автономний режим


автономний режим
автономный режим - off-line mode, off-line condition - *Selbstbetriebsweise, autonomer Betrieb – режим роботи, за якого об’єкт, система, пристрій функціонують самостійно, без керування з боку верхнього рівня.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.